NL 1 0909 - 04 00 505 (90cpm.)
BE 0907 - 37 159 (150cpm., max 10 min.)

Reading en Healing

Reading en Healing worden vaak gelijktijdig genoemd. Toch is er een wezenlijk verschil tussen deze twee begrippen.

Reading

Bij reading wordt door de consulent ingevoeld op de energieën, die zich rond het lichaam van de cliënt begeven.

De consulent voert vaak eerst een aardingsmeditatie uit en gaat zich vervolgens instellen op de energie van de cliënt. Tijdens de reading kan het voorkomen, dat de consulent bepaalde vragen stelt aan de cliënt.

Vaak voelt de consulent met zijn handen rond het lichaam van de cliënt. Hij of zij betast dan de aura van de bewuste persoon.

De informatie, die de consulent binnen krijgt, kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hij of zij kan beelden binnenkrijgen, maar kan ook bepaalde gevoelens binnen krijgen.

Kenmerkend is in ieder geval, dat bij een reading de consulent de cliënt aan het readen (lezen) is en dus geen energie naar de cliënt toe stuurt.

Na een reading is het de consulent vaak duidelijk wat er speelt bij de cliënt. In de regel zal de consulent ook met de cliënt bespreken wat hij “gelezen” heeft en zal hij of zij aan de cliënt vragen of die zich daar in kan vinden.

Een reading kan plaatsvinden in een 1 op 1 consult, maar kan ook heel goed plaatsvinden via een telefonisch consult.

Healing

Nu wij weten wat een reading inhoudt, kunnen we gaan kijken naar de vervolgstappen.

Met alleen een reading is het “probleem” vaak niet opgelost. Het probleem moet genezen (geheald) worden. Vandaar healing!

Bij een healing gaat de consulent energie sturen naar de cliënt. Door middel van de healing zal de consulent blokkades wegnemen en de cliënt energie geven om zelf zijn of haar problemen op te lossen.

Reading en healing zijn eigenlijk twee op elkaar volgende activiteiten, die dus in elkaars verlengde liggen.

Onze mediums zijn in staat, om u kennis te laten maken reading en healing via de telefoon.

© mediumswereld.nl