NL 1 0909 - 04 00 505 (90cpm.)
BE 0907 - 37 159 (150cpm., max 10 min.)

Helderziend, wat is dat?

Vaak wordt aan mij gevraagd, wat een helderziende nu eigenlijk ziet.
Met andere woorden, wat houdt het in als iemand helderziend is?
In de praktijk houdt helderziend zijn in, dat je bepaalde beelden binnen krijgt, over gebeurtenissen uit het verleden, heden of toekomst.
Een helderziende zal nooit bewust naar deze beelden gaan kijken, want wanneer hij of zij dat doet zijn de beelden vaak verdwenen.

Hij ziet de beelden en kan ze in grote lijnen ook beschrijven en herleiden.

De verschillen tussen helderziend en Helderziend

Helderziend

Toch is er groot verschil hoe de verschillende mediums de helderziende beelden binnen krijgen.
Velen zien alleen wat er speelt of gebeurt, maar daar blijft het bij.
Andere mediums, kunnen dieper gaan, en zien wat er voor oorzaak achter ligt.

 

 

Een voorbeeldje:

Een persoon komt bij een helderziend medium en deze geeft aan een groot aantal tegenslagen te hebben gehad en wil graag weten waardoor dat komt.

Het eerste medium ziet, dat de persoon meer voor zichzelf moet opkomen en zal dat ook op die manier zeggen. Het helderziend beperkt zich tot wat er direct gebeur is of plaatsvindt. Als advies zal hij of zij meegeven om een cursus assertiviteit te gaan doen.

Het tweede medium gaat iets verder en krijgt door, dat de persoon heel erg verlegen is en daardoor niet voor zichzelf durft op te komen. Dit helderziend medium zal aangeven, dat de persoon aan zijn zelfvertrouwen moet gaan werken. Bijvoorbeeld een complimentenboekje bijhouden e.d.

Het derde medium gaat nog een stapje verder en krijgt beelden van de jeugd van de persoon binnen en ziet door zijn of haar helderziendheid, dat persoon een ongewenst kind is en door de thuissituatie voortdurend is gekleineerd en niet in zijn of haar waarde werd gelaten, laat staan ooit eens een complimentje kreeg.

Het zal duidelijk zijn, dat de derde helderziende heel duidelijk door krijgt waar de oorzaak ligt. Iets dat heel erg belangrijk is, om op een succesvolle manier de persoon verder te kunnen helpen! Hij of zij zal de persoon aanraden om een therapie te volgen, die er toe leidt, dat de persoon zijn of haar jeugdervaringen een plaats kan geven.

Klik met helderziend medium

Op het moment u er voor kiest om een helderziende op onze lijn te bellen, kijk dan ook of u een bepaalde klik ervaart met het betreffende medium. Wanneer u zich goed vertrouwd voelt met een helderziende, zal deze ook beter op u kunnen invoelen en daardoor betere beelden kunnen binnen krijgen.

Voelt u de klik niet, wees dan eerlijk en geeft dat op een nette manier bij onze consulent aan.
Het niet hebben van de juiste klik wil namelijk helemaal niet zeggen, dat het door u gekozen helderziende medium goed of slecht is. De betrokken helderziende zal daar ongetwijfeld begrip voor hebben.

© mediumswereld.nl